Print

Kamienna Góra

Znany jest już wykonawca modernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze. W przetargu złożone zostały dwie oferty. Poznaliśmy je 19 marca. Decyzja o wyborze najkorzystniejsze oferty publikowana został 30 kwietnia.

 

Dwie firmy zaproponowały wykonanie zadania w ciągu 16 miesięcy, udzielenie 60 miesięcy gwarancji na roboty budowlane i 24 miesięcy na zamontowane urządzenia. Obaj oferenci zgadzali się również na płatność w ciągu 30 dni od otrzymania faktury. Oferty w niewielkim stopniu różniły się ceną. Obie propozycje mieściły się w zaplanowanym budżecie zadania (4,6 mln zł).

Tańsza z ofert złożona przez Dom-Jar z Kamiennej Góry (4,435 mln zł) została odrzucona, jak mówi rzecznik prasowy urzędu, nie spełniła pewnych wymogów. Wybrana został oferta złożona przez Rokom z Ptaszkowa (4, 568 mln zł).