Print

fot. PTSM-JR

W dniu 10 marca 2020 roku uczniowie dwóch klas V a oraz VI a z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie uczestnicząc w „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego”. Cykl ten organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców naszego powiatu przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

 

Po przyjeździe do Dobkowa, bijącego serca Krainy Wygasłych Wulkanów, podeszli do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej, w której spotkali się z edukatorem - Damianem Sadowskim. Dla młodych lubawczan była to już druga wizyta w interaktywnym centrum poświęconym naukom o Ziemi. W Sali Ziemi uczestnicy wycieczki edukacyjnej zostali podzieleni na sześć zespołów, którym Damian Sadowski zaproponował wzięcie udziału w ciekawej grze terenowej „Geologiczna 50-tka” zawierającą 50 różnorodnych pytań umożliwiających poznanie przeszłości i teraźniejszości Krainy Wygasłych Wulkanów.

Wszystkie pytanie rozmieszczone były na parapetach w salach edukacyjnych – Sali Kaczawskiej, Sali Wulkanów, Czarnej Kuchni oraz korytarzach. Poszczególne zespoły po wylosowaniu, rzutem kostki, określonego pytania odszukiwali je w/w pomieszczeniach, a po udzieleniu Damianowi Sadowskiemu poprawnej odpowiedzi mogli przystąpić do losowania kolejnego pytania. Gra była kontynuowana do momentu, w którym jeden z zespołów poprawnie odpowiedział na pytanie oznaczone numerem 50. Wszystkie zespoły w trakcie geologicznej gry wykazały się dużym zaangażowaniem wytrwale poszukując odpowiedzi na wylosowywane przez nich pytania korzystając z interaktywnych makiet oraz modeli znajdujących się na trasie gry geologicznej. Mogli ponadto skorzystać z wiedzy swoim opiekunów oraz prowadzącego grę „Geologiczna 50”. Po zakończeniu gry okazało się, że zwyciężył zespół chłopców, którzy oprócz dobrych odpowiedzi mieli także szczęście w rzutach kostką, Najważniejsze było jednak to, że wszyscy uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę o Krainie Wygasłych Wulkanów. Na zakończenie tej części zajęć edukacyjnych młodzi lubawczanie zobaczyli 3-minutory film przedstawiający erupcję wulkanu, a na największej w Polsce platformie symulującej trzęsienie ziemi mogli ponownie doświadczyć jak to jest, gdy trzęsie się ziemia oraz zobaczyć erupcję wulkanu.

Następnie po krótkim odpoczynku w drugim budynku spotkali się z geologiem – Marcinem Jaśkiewiczem, z którym przenieśli się do pasjonującego świata skał i minerałów. Podczas panelu dyskusyjnego prowadzonego przez edukatora Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej mogli poszerzyć oraz usystematyzować swoją wiedzę o geologii – jednej z nauk o Ziemi zajmującą się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni. Głównym przedmiotem zainteresowania geologów są skały oraz procesy, które doprowadziły do ich powstania oraz powodowały ich późniejsze przeobrażenia.

Rozmawiając o genezie powstawania skał utrwalali i rozwijali swoją wiedzę o skałach magmowych - głębinowych (np. aplit, gabro, granit )powstających wewnątrz Ziemi posiadające wykształcone kryształy minerałów, które można zobaczyć gołym okiem (o strukturze jawnokrystalicznej) oraz wylewnych, które powstały w wyniku zastygnięcia magmy (lawy) na powierzchni Ziemi lub materiału gwałtownie wyrzuconego w powietrze przez wulkan – skały piroklastyczne (np. bazalt, melafir, porfir, pumeks, ryolit), których minerały nie miały czasu na krystalizację (o strukturze skrytokrystalicznej). Innymi rodzajami skał, o których rozmawiali na zajęciach były skały osadowe, czyli powstałe przez przyrost osadów znoszonych przez rzeki do obniżeń terenu, powstałych ze szczątków roślinnych i zwierzęcych (np. glina, mułowiec, piasek, piaskowiec, zlepieniec, żwir) oraz skały metamorficzne powstałe w wyniku przekształcenia istniejących skał wskutek wysokich ciśnień i temperatur (np. amfibolit, fyllit, gnejs, kwarcyt, łupki łyszczykowe, marmur), a uczestnicy podczas swobodnej dyskusji wymieniali nazwy znanych im skał magmowych, osadowych oraz metamorficznych.

Po tej części warsztatów geologicznych wszyscy lubawczanie oglądali różne eksponaty skalne prezentowane przez geologa Marcina Jaśkiewicza, który opowiadał im o charakterystycznych cechach poszczególnych eksponatów skalnych. Ponadto zobaczyli prezentowane przez prowadzącego zajęcia geologiczne interesujące eksponaty rud metali cynku, miedzi, ołowiu, żelaza oraz piryt – minerał żelaza ze względu na podobieństwo barwy do złota zwanym potocznie „złotem głupców”.

Na zakończenie interesujących warsztatów geologicznych wszyscy jego uczestnicy kolorowali kredkami wybrany przez siebie gips – należący do minerałów pospolitych. Po skończeniu zajęć wszyscy uczniowie, na prośbę prowadzącego umyli ręce, a następnie znaleźli jeszcze czas na drobne pamiątkarskie zakupy w recepcji oraz oglądnięcie plenerowej „kopalni złota”.

Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z edukatorem MARCINEM JAŚKIEWICZEM oraz podziękowaniu za mile spędzony czas oraz nowe geologiczne wiadomości pełni niezapomnianych wrażeń z udanej wyprawy do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej oraz gipsowymi figurkami i chęcią powrotu do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej na kolejne warsztaty edukacyjne powrócili do Lubawki.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Ewa Bienias – wychowawca klasy V a, Edyta Kogut – nauczyciel oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.