aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Wiejski Dom Kultury w Chełmsku Śląskim zaprasza do wzięcia udziału w XX Konkursie Palm Wielkanocnych. Celem konkursu jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych tradycyjną kulturą ludową oraz techniką obrzędową, upowszechnianie wiedzy na temat zwyczajów związanych z okresem Świąt Wielkiej Nocy.

 

W konkursie mogą brać udział prace indywidualne i zespołowe. Minimalna wysokość zgłaszanej palmy to 150 cm. Palmy należy zgłaszać do dnia 28 marca 2020 r. w Wiejskim Domu Kultury w Chełmsku Śląskim:
- w poniedziałki w godzinach 08:00 - 16:00,
- od wtorku do piątku w godzinach 12:00 - 20:00,
- telefonicznie pod numerem: 75 74 22 197.

Palmy należy dostarczyć w Niedzielę Palmową (5 kwietnia) do kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny w Chełmsku Śląskim do godz. 11:45.

Regulamin XIX Konkursu Palm Wielkanocnych 2020

§1
Organizatorami konkursu są: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce, Gmina Lubawka oraz parafia pw. Świętej Rodziny w Chełmsku Śląskim, zwani w dalszej części regulaminu "Organizatorami”.

§2
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną własnoręcznie wykonaną palmę.
2. W konkursie mogą brać udział palmy wykonane indywidualnie i zespołowo. Minimalna wysokość zgłaszanej palmy to 150 cm.
3. Powołane przez Organizatorów jury przyzna nagrody i wyróżnienia.
4. Jury będzie zwracać uwagę na:
- zgodność zachowaną z tradycją,
- wykorzystanie naturalnych materiałów,
- estetykę i staranność wykonania palm,
- wysokość palm,
- oryginalność i pomysłowość.
5. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w Niedzielę Palmową (5 kwietnia) po Mszy św.
6. Zgłoszenie na konkurs palmy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej pozostawienie do dyspozycji Organizatorów.
7. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Telefon kontaktowy do zgłoszeń: 75 74 22 197

Chełmsko Śląskie - XX Konkurs Palm Wielkanocnych

 

REKLAMA