aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Zgodnie z Decyzją WR.RET.070.140.2018.AS Z DN 07.06.2018 dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzającego taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubawka wprowadza zmianę opłat za wodę i ścieki od 11 lipca 2020 do dnia 10.07. 2021r.

 

 sanikom woda

 

REKLAMA