aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor d/s. administracji mieniem komunalnym i obsługą funduszu sołeckiego
(1 etat)

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu czynności na w/w stanowisku pracy, terminu na składanie ofert, a także wykaz wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów znajdują się na stronie internetowej www.bip.gminakg.pl w zakładce: "Praca w urzędzie". oraz pod numerem telefonu 75 610 62 76

REKLAMA