aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Lubawka

Burmistrz Miasta Lubawka, Radni, Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Błażejów, pracownicy Urzędu Miasta proszą o wsparcie finansowe dla Poszkodowanych.

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 (w holu, przed drzwiami wejściowymi do urzędu) w dniu 20 maja 2020 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,najmu oraz użyczenia, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra nr KROŚ.6845.1.4.2020. Szczegółowe informacje pod nr 75 610 62 78.

fot. UM Kamienna Góra

Samorządy zrzeszone w Aglomeracji Wałbrzyskiej wspierają projekt budowy nowego łącznika z Kamiennej Góry do powstającej drogi S3. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci 16 miast i gmin złożyli podpisy pod apelem skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego.

Kamienna GóraXXIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 27 maja 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość z następującym porządkiem obrad:

fot. starostwo Kamienna Góra

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego własność Powiatu Kamiennogórskiego, położonego w Kamiennej Górze, przy ul. gen. Józefa Hallera 7.

fot. UM Kamienna Góra

Dyrektorzy kamiennogórskich szkół podstawowych odebrali dziś sprzęt komputerowy zakupiony przed urząd miasta. Laptopy posłużą nauczycielom i uczniom do zdalnej nauki.

fot. UM Kamienna Góra

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr: 250, 252, 253, 254 i 255 o łącznej powierzchni 9396 m2, położonej w obrębie nr 3 miasta Kamiennej Góry przy ulicy Nadrzecznej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

fot. UM Kamienna Góra

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 35,08m2, położonego na 2 piętrze (III kondygnacja) w budynku przy ul. Wł. Broniewskiego 10 w Kamiennej Górze.

fot. UM Kamienna Góra

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 140,43m2, położonego w Kamiennej Górze, ul. Aleja Wojska Polskiego 7.

Złożony przez Gminę Lubawka wniosek o przyznanie grantu w projekcie #zdalnaszkoła+ w dniu 15 maja 2020 r. w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej został pozytywnie oceniony, czyli spełnił wszystkie kryteria formalno-merytoryczne i jako szósta Gmina w Polsce otrzymaliśmy grant w wysokości 54 999,00 zł

fot. UM Lubawka

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA