aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. relacja wideo z sesji

Podczas dzisiejszej sesji radni Lubawki zajęli się oceną 2021 roku.

Aktualizacja 19:40

Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu. Radni przyjęli budżet na 2021 roku podczas sesji 29 grudnia 2020 roku. Dochody zaplanowane zostały w wysokości 46,8 mln zł, wydatki 49 mln zł. Po zmianach, na koniec roku budżet zakładał 49,7 mln zł dochodów i 53,2 mln zł wydatków. Plan dochodów wykonany został w 114% (57 mln zł), a wydatków 92% (49,2 mln zł). Zadłużenie gminy na koniec 2021 roku wynosiło 10,3 mln zł, o ponad milion złotych mniej niż przed rokiem.
Za przyjęciem sprawozdania zagłosowało 9 radnych, 1 był przeciwko, 5 wstrzymało się od głosu.

Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium za 2021 rok zagłosowało 9 radnych, 6 było przeciwko, nikt się nie wstrzymał.

Oryginalna informacja
Dyskusję rozpoczęło przedstawienie przez burmistrz Ewę Kocembę raportu o stanie gminy. W dyskusji głos zabrało tylko kilku radnych, każdy wskazywał na błędy w funkcjonowaniu urzędu. Emocjonalnie odniosła się do nich E. Kocemba. Odpowiadając na zarzuty burmistrz powołała się m.in. na słowa swojej mamy - Jak się psa chce uderzyć, kij się zawsze znajdzie. - Wam się wydaje, że mam kartę do bankomatu i będę wypłacała pieniądze kiedy trzeba - dodała, odnosząc się do zastrzeżeń o zbyt małej liczbie inwestycji. - Zejdźcie z obłoków - Burmistrz stwierdziła, że ma kilka pomysłów na oszczędności, ale potrzebuje współpracy z radą. Zapowiedziała, że będzie problem z zamknięciem budżetu na 2023 rok, a radni chcą jeszcze żłobka i stoku narciarskiego.
Ewa Garbień stwierdziła, że burmistrz ukrywała przed radnymi sprawę opłaty za brak nasadzeń. W efekcie gmina poniosła dodatkowe koszty. Poruszacie sprawy połowicznie, mówicie tylko kilka procent prawdy - ocenił zastępca burmistrza Sławomir Antoniewski. Wszystkie dokumenty były jawne. Sprawa się jeszcze toczy.
Ewa Kocemba potwierdziła, że podczas inwestycji na Bukówce popełnione były błędy i sprawa jest w sądzie. Przypomniała jednak, że błędy popełniane były również w przeszłości, przez poprzednie władze.
Podczas dyskusji potwierdziło się, że obie strony mają inne spojrzenie na te same tematy, inaczej też pamiętają wypowiedziane słowa i wydarzenia.

Radni nie podjęli uchwały o udzieleniu wotum zaufania burmistrz Ewie Kocembie. Za zagłosowało 4 radny, 9 było przeciwko, 2 wstrzymało się od głosu.

Po głosowaniu przewodniczący ogłosił półgodzinną przerwę.

 

 

REKLAMA