aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z prośbą o niedokonywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dniu wyborów, bieżących zgłoszeń (interwencji) związanych z przeprowadzanym głosowaniem, w szczególności dotyczących udziału w głosowaniu, gdyż z uwagi na dużą liczbę korespondencji wpływającej do Komisji, nie będzie możliwe udzielanie odpowiedzi na wszystkie zapytania na bieżąco w tym trybie. 

 

Zgłoszeń w sprawach związanych z przeprowadzaniem głosowania należy dokonywać we właściwych okręgowych komisjach wyborczych, których adresy i numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Komisji.

W przypadkach, w których konieczne jest podjęcie działań przez Państwową Komisję Wyborczą, zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie.

 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Legnicy
SiedzibaLegnica
Adres59-220 Legnica, ul. Plac Słowiański 1
Telefony(76) 721 35 70 do 77 oraz 79
Strona wwwlegnica.pkw.gov.pl

REKLAMA