aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 25 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy I b oraz I d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze rozpoczęli swoją turystyczną przygodę wybierając się do Krzeszowa na pierwszą wycieczkę krajoznawczą. Mali kamiennogórzanie uczestniczyli w cyklu wycieczek ph. „Poznajemy zabytki oraz obiekty przyrody” organizowanym dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Pierwszoklasiści po dojeździe autokarem „Zwiedzaczka” do Krzeszowa udali się na zwiedzanie zabytków dawnego Opactwa Cystersów – zakonu, który był właścicielem Krzeszowa od 1292 r. do sekularyzacji dóbr zakonnych w 1810 r. Przed Domem Obsługi Pielgrzyma spotkali się z przewodnikiem - Markiem Rzeszutkiem. Rozpoczynając opowiadanie o zabytkach przewodnik zwrócił uwagę uczniów na dekorację fasady kościoła brackiego pw. św. Józefa, a jedna z uczennic odczytała datę jego wybudowania „1696”. Ponadto w trzech niszach zobaczyli rzeźby przedstawiające św. Rodzinę: Jezusa, Maryję i Józefa Dowiedzieli się również, że kościół nie ma wież, gdyż zawaliły się w trakcie jego budowy i zrezygnowano z ich odbudowy.

Następnie uczestnicy wycieczki podeszli do kościoła klasztornego p.w. Wniebowzięcia NMP wybudowanego w latach 1728-1735 na planie krzyża łacińskiego, który należy do najwyższej klasy zabytków późnego baroku. W 1998 r. Papież Jan Paweł II nadał świątyni godność BAZYLIKI MNIEJSZEJ a dzień 2 czerwca ustanowiono dniem wspomnienia Matki Bożej Łaskawej na terenie Diecezji Legnickiej. W kwietniu 2004 r. zespół zabytków otrzymał krajowy tytuł POMNIKA HISTORII. Zwiedzając Bazylikę Mniejszą mieli możliwość zobaczenia późnobarokowych organów wykonane przez Michała Englera, ambonę dzieło Antona Stenzla z Chełmska Śląskiego oraz malowidła zdobiące sklepienie kościoła, które wykonał Georg Neunhertz. Przewodnik pokazał im także krzyże konsekracyjne – małe znaki krzyża w ścianach kościoła, stanowiące świadectwo poświęcenia kościoła. Przy krzyżykach przymocowane były do ścian świeczniki tzw. zacheuszki. W jego przebogatym wystroju wnętrzu wzrok przykuwa cudowny obraz Matki Bożej Krzeszowskiej (koronacji obrazu w 1997 r. dokonał papież Jan Paweł II) w ołtarzu głównym. Podczas najazdu husytów w 1426 r zakonnicy ukryli w zakrystii pod posadzką cudowną ikonę Matki Bożej, która została odnaleziona dopiero w 1622 r. Zobaczyli także stalle – wygodne i paradne siedzenia dla zakonników.

Następnie Marek Rzeszutek zaprosił ich do zwiedzenia Mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich – miejsca spoczynku fundatorów opactwa. Po wejściu do mauzoleum zobaczyli m.in. dwa sarkofagi – nagrobki Bolka I Surowego oraz jego wnuka Bolka II Małego, rycerski nagrobek Władysława Zedlitza, a także epitafium legendarnego Bolka III. Pan Marek Rzeszutek opowiedział im o spoczywających w nim fundatorach opactwa Piastach Świdnicko-Jaworskich oraz pokazał im ołtarze i inne rzeźby znajdujące się w Mauzoleum.

Na zakończenie zwiedzania zabytków pocysterskich w Krzeszowie drugoklasiści zwiedzili kościół bracki p.w. św. Józefa, którego budowę, w stylu wczesnego baroku, zakończono w 1696 r. We wnętrzu kościoła zobaczyli wielki cykl fresków Michała Willmanna – najwybitniejszego malarza śląskiego baroku, składający się z 50-ciu scen związanych z życiem św. Józefa oraz św. Rodziny. Słuchając opowiadania przewodnika mogli zobaczyć na malowidłach kolejnych przęseł sklepienia wizerunki Przodków św. Rodziny oraz Świętą Rodzinę:, Natomiast w kaplicach bocznych podziwiali cykl fresków pt. „Radości i troski św. Józefa”. W dwóch z nich – „Obrzezanie dzieciątka” oraz „Poszukiwanie noclegu w Betlejem” /smutkach/ mamy portrety ich twórcy. Freski zostały namalowane w technice „al. fresco” tj. malowanych farbą na surowym tynku. Omawiając malowidła w prezbiterium w półkolistej absydzie „Pokłon Trzech Mędrców” /wielka radość/ przewodnik zwrócił także uwagę na urwiska skalne typowe dla Gór Stołowych oraz Gorzeszowskich Skałek, a także wizerunki wielbłądów z nietypowo długimi szyjami. W prezbiterium zobaczyli także niski ołtarz główny w prezbiterium jest dziełem Georga Schroettera z 1678 r. Niewielkie organy ufundował opat Bernard Rosa, a ich budowę ukończono w roku 1698, już po jego śmierci. Kolorystycznie dominuje w kościele biel pilastrów, ale balustrady empor oraz ambona mają kolor niebieski.

Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z przewodnikiem i wyjściu z kościoła mali kamiennogórzanie podziękowali Markowi Rzeszutkowi za mile spędzony czas, przekazane wiadomości o historii zakonu cystersów oraz wspaniałych krzeszowskich obiektach pocysterskich, a następnie udali się na parking, z którego autokarem pełni niezapomnianych wrażeń ze swojej pierwszej wycieczki krajoznawczej powrócili zadowoleni do Kamiennej Góry.

Opiekę nad młodymi uczestnikami wycieczki sprawowali: Anna Chamot i Barbara Hnisdiłów – wychowawczynie klas i Jerzy Rubach –Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

 

REKLAMA