aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 3 czerwca 2019 roku uczniowie dwóch klas I a oraz I b ze Szkoły Podstawowej w Lubawce uczestniczyli w swojej pierwszej wycieczce przyrodniczo-edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie w ramach cyklu wycieczek „Wycieczki edukacyjne i przyrodnicze”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

 

Po przyjeździe do Jagniątkowa mali lubawscy Tropiciele Przyrody żwawo pomaszerowali niebieskim szlakiem do Karkonoskiego Banku Genów Karkonoskiego Panku Narodowego, gdzie spotkali się z Martą Kroczek – kierownikiem placówki i po krótkiej przerwie na zjedzenie drugiego śniadania przystąpili do bardzo ciekawych oraz aktywizujących ich przyrodniczych zajęć edukacyjnych.

Przyrodnicze zajęcia edukacyjne, których celem było zapoznanie uczniów z wybranymi gatunkami drzew rosnących w karkonoskich lasach obejmowały kilka różnorodnych zadań. Na początek wszyscy uczniowie otrzymali karty pracy z rebusami, z których po rozwiązaniu mogli poznać nazwy ośmiu gatunków drzew: jodła, buk, czereśnia, modrzew, sosna, brzoza, świerk oraz jawor. Po sprawdzeniu prawidłowego zapisania nazw drzew przez wszystkich drugoklasistów zobaczyli na odwrocie kart pracy mapkę terenowej wycieczki z naniesionymi szesnastoma numerami, którymi zostały oznaczone drzewa rosnące w lasach karkonoskich w pobliżu Karkonoskiego Banku Genów. Po omówieniu mapki terenu i oczekujących ich zadań na leśnej trasie przez prowadzącą zajęcia edukacyjne z wielką ochotą wyruszyli z Martą Kroczek na spacer przyrodniczy leśnymi ścieżkami.

Wędrując z Martą Kroczek zgodnie z otrzymanym szkicem trasy, aktywnie wypatrywali w karkonoskim lesie drzewa z numerami oraz przy pomocy prowadzącej zajęcia uczyli się jak rozpoznawać ich gatunek, a także zbierali leżące wokół drzewa liście, igły, fragmenty kory lub szyszki. Zbierane przez siebie elementy poszczególnych drzew liściastych i iglastych przyklejali na posiadanych przez nich dodatkowych kartach pracy tworząc „różnorodne leśne palety” Uczniowie z dużym zaangażowaniem przystępowali do wykonywania poszczególnych zadań wyznaczonych im do realizacji przez prowadzącą zajęcia oraz z uwagą wysłuchiwali informacji dotyczących cech poszczególnych gatunków drzew rosnących w Karkonoszach ucząc się m.in. rozpoznawania drzew po korze oraz igłach lub liściach, które prezentowała im na planszach Marta Kroczek. Przy każdym ponumerowanym drzewie uważnie słuchając informacji o charakterystycznych cechach danego gatunku drzewa poznawali ich nazwę. Nazwy drzew były zapisywane przez nich w kartach pracy, a na planach mali kamiennogórzanie zaznaczali sobie numery odszukanych w lesie drzew. Następnie uważnie wypatrywali kolejne ponumerowane drzewo oraz próbowali samodzielne określić nazwy drzew już poznanych w trakcie leśnego spaceru. Wśród gatunków drzew rozpoznawanych przez nich w kolejności były: jawor, sosna, brzoza, modrzew, jodła, czereśnia, buk oraz świerk. Dużą radość i satysfakcję sprawiało im prawidłowe rozpoznanie niektórych gatunków drzew widzianych po raz drugi, w tym: jawora, brzozy, czereśni czy buka m.in. po korze, liściach lub igłach oraz szyszkach.

Po rozpoznaniu i zapisaniu nazw wszystkich szesnastu drzew na zakończenie zajęć wspólnie z Martą Kroczek oraz opiekunkami przystąpili do wykonania ostatniego zadania, którego celem było wpisanie brakujących liter do kratek oraz odczytanie hasła, które brzmiało „Wycięty las szumi już tylko w nas”. Każdy z uczestników przyrodniczej wyprawy do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie mógł swoje karty pracy zabrać ze sobą do domu na pamiątkę. Po zrobienie sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z MARTĄ KROCZEK powrócili do budynku placówki.

Po powrocie z leśnego spaceru z rozpoznawaniem wybranych gatunków drzew rosnących w karkonoskim lesie wszyscy chętni zobaczyli w namiocie hodowlanym larwy i gąsienice motyla Niepylak Apollo – jednego z najpiękniejszych motyli Europy. O projekcie „Reintrodukcji i restytucji Niepylaka Apollo na Dolnym Śląsku”, którego celem jest wprowadzenie motyla do środowiska w miejscach, w których Niepylak Apollo dawniej występował, m. in. w Górach Kruczych, ale współcześnie jest nieobecny, opowiadał im Roman Rąpała – kierownik zespołu ds. ochrony przyrody. W Jagniątkowie prowadzona jest także uprawa roślin żywicielskich dla tego motyla rozchodników wielkich dla gąsienic i kwiatów nektarowych dla dorosłych owadów.

Po zakończeniu bardzo interesujących zajęć przyrodniczych, które zaangażowały ich małych uczestników był czas na wspólne pieczenie smakowitych kiełbasek przy ognisku przygotowanym przez pracowników Karkonoskiego Banku Genów oraz zabawy na placu zabaw.

Ponadto wszyscy uczestnicy wycieczki do KBG KPN w Jagniątkowie spełnili jedno z zadań regulaminu odznaki TROPICIEL PRZYRODY W STOPNIU BRĄZOWYM, którą będą zdobywać podczas kolejnych przyrodniczych eskapad poznając m. in. pomniki przyrody i obiekty przyrodnicze na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Po podziękowaniu za ciekawe zajęcia przyrodnicze poszerzające ich wiedzę o wybranych gatunkach drzew rosnących w karkonoskich lasach i pożegnaniu się z Martą Kroczek opuścili gościnny Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie, pełni niezapomnianych wrażeń z pobytu w gościnnym dla małych Tropicieli Przyrody żwawo skierowali się w drogę powrotną na parking, z którego autokarem PKS Kamienna Góra powrócili do Lubawki.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Magdalena Winter – wychowawczyni jednej z klas, dwoje rodziców oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA

ds21