Drukuj

Kamienna GóraOstatnia decyzja rady miasta odsuwająca głosowanie nad uchwałą w sprawie emisji miejskich obligacji wymusiła wstrzymanie realizacji szeregu miejskich inwestycji.

 

Podczas wczorajszej sesji dziewięciu radnych zagłosowało za wycofaniem z porządku obrad uchwały w sprawie emisji miejskich obligacji. To jedno ze źródeł finansowania kamiennogórskich inwestycji w tegorocznym budżecie.

Za wycofaniem uchwały z porządku obrad zagłosowali radni: Janusz Jarosz, Wiesław Sobiechowski, Jacek Bruździak, Łukasz Sławiński, Sławomir Sławiński, Andrzej Grzyb, Violetta Majak, Bogdan Murawski i Bogdan Wągrowski.

Z powodu braku źródła finansowania musimy odłożyć procedury przetargowe na:

Nie możemy także zlecić opracowania dokumentacji koniecznej do przebudowy i remontów ulic: Małej, Lipowej, Lubawskiej, Legnickiej, Wysokiej, Zielonej, Wrzosowej i Nadrzecznej. Decyzja radnych zablokowała także możliwość wykupu gruntów pod inwestycje i planowaną modernizację komunalnej substancji mieszkaniowej.

Miasto będzie mogło powrócić do realizacji tych projektów, gdy rada miasta zezwoli na korzystanie z dostępnych dla samorządu źródeł finansowania.