aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

 mckf

Miejskie Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze i Szkółka Pływacka ORKA zapraszają na:

PROFESSIONAL AQUA FITNES (aerobik wodny)

fot. UM Kamienna Góra

Wandal, który uszkodził drzwi publicznej toalety nad kamiennogórskim „Zalewem” jest już w rękach kamiennogórskiej policji. Okazał się nim 27-letni kamiennogórzanin. Postawiono mu zarzut karny uszkodzenia mienia. Mężczyzna przyznał się do winy.

Lubawka

Gmina Lubawka, w drugiej edycji pilotażowego programu, złożyła trzy wnioski na dofinansowanie następujących przedsięwzięć:

lubawkaInformujemy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy w swoich domach goszczą obywateli Ukrainy, o obowiązku złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których należy podać ilość osób zamieszkujących nieruchomość, będącą podstawą naliczenia opłaty. Obowiązek ten dotyczy zarówno właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, wielorodzinnych, jak również zarządców budynków wielorodzinnych.

fot. UM Kamienna Góra

Mieszkańcy Kamiennej Góry zdecydują, w jaki sposób spożytkować milion złotych, który miasto zdobyło w rządowym konkursie promującym szczepienia podczas pandemii.

W niedzielę, 12 czerwca 2022 r. na trasach biegowych w Lubawce odbędzie się Bieg Kruczej Skały, będący równocześnie III Memoriałem Wiesława Dygonia.

PCPR

fot. UM Kamienna Góra

Urząd miasta w Kamiennej Górze zlecił przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulic: Legnickiej, Nadrzecznej, Zielonej i Lipowej. Te drogi czekają na modernizację od wielu lat.

fot. UM Kamienna Góra

Miasto Kamienna Góra otrzymało prawie 15 mln zł w nowym, drugim rozdaniu rządowego funduszu „Polski Ład”.

Życzenia Dzień Samorządu Terytorialnego

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA