aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Działki Czarnów - dzierżawa

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości:

fot. UM Kamienna Góra

Urząd miasta w Kamiennej Górze zaprezentował „wariant samorządowy” przebiegu kolejowego łącznika linii dużych prędkości do dworca kolejowego w Kamiennej Górze. Wytyczono go poza terenem zurbanizowanym i w ocenie urzędników ratusza jego realizacja mogłaby odbyć się, bez większych strat w infrastrukturze miejskiej i wywoływania dolegliwości dla mieszkańców.

Mieszańcy Kamiennej Góry mogą wziąć udział w konsultacjach w sprawie projektu linii kolejowej dużych prędkości, której fragment ma przebiegać przez miasto. Zachęcamy do wypełniania ankiety, która jest dostępna tutaj: https://bit.ly/3DLmNbb 

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w dniu 06 kwietnia 2022 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,najmu oraz użyczenia, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra nr KROŚ.6845.1.3.2022. Szczegółowe informacje pod nr 75 610 62 78.

fot. UM Kamienna Góra

Miasto Kamienna Góra i stowarzyszenie „Tworzymy” zaprasza do udziału projekcie „Walcz z kleszczem!” Dzięki niemu mieszkańcy mogą nieodpłatnie zaszczepić się na choroby odkleszczowe.

fot. UM Kamienna Góra

Ponad 40 tysięcy złotych przeznaczyło miasto Kamienna Góra na realizację drugiej edycji programu „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra”.

Kamienna GóraLII Sesja Rady Miasta odbędzie się 30 marca 2022 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta, z następującym porządkiem obrad:

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w dniu 22 marca 2022 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,najmu oraz użyczenia, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra nr KROŚ.6845.1.1.2022. Szczegółowe informacje pod nr 75 610 62 78.

gmina Kamienna GóraOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 21 MARCA 2022 R.
Wójt Gminy Kamienna Góra informuje, że w dniu 7 marca 2022 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2022, którego celem jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju, a także likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

sanikomW związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej, jutro (środa, 23 marca) w godzinach 8-10 mogą występować przerwy w dostawie wody w Błażejowie i Chełmsku Śląskim.

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA